به گزارش کدال نگر بورس٢۴، زامیاد هم افزایش نرخ محصولات خود را رسما تایید کرد