به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشتیرانی دریای خزر اعلام داشت قصد فروش ملک تجاری در رشت -خیابان سعدی-(ساختمان سابق فروشگاه شهر و روستا)به متراژ٢١٢٩.٢۵متر مربع را دارد.