به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران اعلام داشت باعنایت به افزایش نرخ مواد اولیه و قطعات مصرفی و تاثیر آن بر بهای تمام شده، نرخهای فروش محصولات این شرکت به میزان ٣٠ درصد افزایش یافته است.