کامران ندری گفت: تنها تاثیری که این اقدام می تواند داشته باشد در خصوص سهولت بخشیدن به معاملات و بررسی حساب ها خواهد بود. البته این امکان نیز وجود دارد که یک مقدار بر انتظارات مردم نیز تاثیر گذارد. عوامل بنیادی ایجاد کننده تورم در اقتصاد ما عوامل دیگری هستند و ارتباطی با تعداد صفرهای پول ملی ندارند. در حقیقت ربطی به این مسئله پیدا نمی کند که محاسبات و ثبت صورت های مالی با عددهای بزرگ دشوار شده باشد.

بورس۲۴ : کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص اینکه حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به شرایط فعلی تا چه حد می تواند راهگشا باشد، به بورس۲۴ گفت: در حقیقت حذف چهار صفر از پول ملی نمی تواند آن طور که باید راهگشا باشد. البته مشکلی هم ایجاد نمی کند. چرا که مردم به نوعی واحد پول را تغییر داده و از تومان استفاده می کنند. در واقع می توان گفت این صفرها را حذف کرده اند. لذا تنها تاثیری که این اقدام می تواند داشته باشد در خصوص سهولت بخشیدن به معاملات و بررسی حساب ها خواهد بود. البته این امکان نیز وجود دارد که یک مقدار بر انتظارات مردم تاثیر گذارد.

حذف صفر از پول ملی صرفا یک اقدام ظاهری است

وی بیان کرد: در این خصوص که انتظارات مردم را به چه نحوی تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اینکه هم اکنون و در شرایط فعلی با تورم بالایی مواجه هستیم این احتمال وجود دارد که این اقدام دولت اثر روانی خیلی مثبتی نداشته باشد. با همه این ها این مهم یک اقدام ظاهری است و در واقع چیزی را در اقتصاد ما تغییر نخواهد داد. عوامل بنیادی ایجاد کننده تورم در اقتصاد ما عوامل دیگری هستند و ارتباطی با تعداد صفرهای پول ملی ندارند. در حقیقت ربطی به این مسئله پیدا نمی کند که محاسبات و ثبت صورت های مالی با عددهای بزرگ دشوار شده باشد.

کامران ندری تصریح کرد: عوامل بنیادی تورم متاثر از مواردی مانند عدم استقلال بانک مرکزی، فقدان شفافیت ها و انضباط مالی، نا ترازی صورت های مالی در بانک های ناسالم، نبود یک چارچوب عملیاتی مناسب برای سیاست گذاری پولی و .. است. به طور مثال وابستگی بودجه به نفت و آثار پولی در درآمدهای نفتی و همچنین بر ترازنامه بانک مرکزی از جمله عواملی است که در اقتصاد ما وجود دارد و تا هم اکنون نیز از جمله عوامل بنیادی ایجاد کننده تورم محسوب می شود.

با وجود مشکلات اقتصادی این اقدام راهگشا نخواهد بود

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه اظهار کرد: اینگونه مسائل، مسائل کلیدی و ریشه ای اقتصاد ما محسوب می شوند که با حذف صفر از پول ملی مرتفع نشده و همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. اگر بخواهیم یک تشبیه برای این ماجرا در نظر بگیریم مانند این است که صرفا عمل زیبایی انجام داده ایم و در واقع باعث می شود که اقتصاد ما زیباتر شود. البته می تواند یک اعتماد به نفسی را در اقتصاد ما تزریق کند اما گرفتگی عروق را مرتفع نمی کند. در حقیقت مسائل و مشکلات کلیدی که در حال حاضر در اقتصادمان با آن مواجه هستیم را رفع نمی کند.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی چنین اقدامی صرفا جنبه فانتزی دارد، افزود: اگر اصلاح ساختاری که عنوان کردم انجام شده بود، می توانستیم بگوییم که حلقه آخر آن اصلاحات نام برده حذف صفرها از پول ملی می شد. اما با توجه به اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی ما همچنان پابرجا است، این اقدام نمی تواند چندان راهگشا باشد. اما با همه این ها این مهم نمی تواند مشکل آفرین باشد. صرفا یک هزینه امحاء اسکناس و مسکوکات قدیمی و همچنین چاپ و انتشار پول جدید را خواهد داشت.

کامران ندری در پایان گفت: ممکن است سختی هایی را در ماه های نخست برای مردم در خصوص اینکه بتوانند با پول جدید آشنا شوند ایجاد کند. اما به هر حال اگر آن هزینه ها و سختی ها را بپذیریم، می توان این برنامه را اجرا کرد. در حقیقت صرفا جنبه فانتزی خواهد داشت.