بورس ٢۴ : شاخص کل بورس تهران در هفته سوم دی ماه مثبت بود و با گذشت سه هفته از دهمین ماه سال بازدهی قابل توجه ۵.۶ درصدی را به ثبت رسانده است. در سه هفته سپری شده از دی ماه بازدهی خیره کننده ٧٣.٨ درصدی نصیب شاخص محصولات کاغذی شده است ، رشد بی امان قیمت سهام کارتن ایران عمده ترین دلیل ثبت چنین بازدهی عجیبی توسط شاخص این صنعت بوده است...

بورس۲۴ : شاخص کل بورس تهران در هفته سوم دی ماه مثبت بود و با گذشت سه هفته از دهمین ماه سال بازدهی قابل توجه 5.6 درصدی را به ثبت رسانده است.

در سه هفته سپری شده از دی ماه بازدهی خیره کننده 73.8 درصدی نصیب شاخص محصولات کاغذی شده است ، رشد بی امان قیمت سهام کارتن ایران عمده ترین دلیل ثبت چنین بازدهی عجیبی توسط شاخص این صنعت بوده است.

در این پروسه زمانی شاخص صنعت انتشار و چاپ با حضور تک سهم افست رشد 28.3درصدی را تجربه کرده و به عنوان دومین صنعت پربازده بازار دی ماه شناخته شده است.

این بررسی حاکی از آن است : صعود بانک ها و صدر نشینی سهام بانکی در سه هفته سپری شده از دی ماه بازدهی 20 درصدی را برای بانک ها به ارمغان آورده است ، به عبارتی بانک ها سود بانکی 20 درصدی یک ساله را به سهامداران خود طی سه هفته پرداخت کرده اند!

اما جستجو در میان صنایع زیان ده بازار سهام نشان می دهد ، شاخص صنعت ذغال سنگ با افت شدید بیش از 13.5درصدی زیان ده ترین صنعت روزهای آغازین زمستان 97 بوده است.

این در حالی است که شاخص صنعت محصولات چرمی با تک سهم گروه صنعتی ملی به نمایندگی از کفش ملی با افت 6.3 درصدی به عنوان دومین صنعت زیان ده بازار سهام شناخته شده است.حال آن که شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات نیز با تک سهم «های وب» و افت 1.5 درصدی به عنوان سومین صنعت زیان ده ماه دهم شناخته شد.

جدول زیر روایتگر سود و زیان سرمایه گذاران 39 صنعت بورسی است ...

شرح شاخص

مقدار شاخص در 28 آذر ماه 97

مقدار شاخص در هفته سوم دی ماه

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

25889

27576

6.5

مواد دارویی

12052

12435

3.2

انبوه سازی

746

747

1.5

رایانه

17747

18007

1.5

ماشین آلات

23686

25804

8.9

فرآورده های نفتی

599206

672407

12.2

کانی فلزی

49893

52019

4.3

کانی غیر فلزی

3940

4649

18

غذایی به جز قند

4851

5115

5.4

ذغال سنگ

3530

3057

13.4

خودرو

19574

21141

8

قند و شکر

14578

15616

7.1

حمل و نقل

4447

4564

2.6

وسایل ارتباطی

2917

3012

3.2

سایر مالی

2572

2583

0

انتشار و چاپ

273754

351381

28.3

محصولات کاغذی

16762

29130

73.8

فلزات اساسی

100598

104566

3.9

شیمیایی

10392

10702

3

دستگاه های برقی

659293

664210

1

سرمایه گذاری ها

2812

2961

5.3

زراعت

12988

14172

9.1

لاستیک

25736

29478

14.5

چند رشته ای صنعتی

16233

16756

3.2

رادیویی

1430

1438

0

فنی مهندسی

1024

1152

12.5

کاشی و سرامیک

2924

2889

1.2

بیمه

5266

5744

9

منسوجات

1594

1633

2.4

مالی

172717

200259

15.9

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

15728

15847

1

استخراج نفت

859

911

6

محصولات چرمی

2277

2134

6.3

سیمان

768

796

3.6

بانک ها

754

907

20

برق و گاز و آب و بخار

427

443

3.7

اداره بازارهای مالی

102

102

0

اطلاعات و ارتباطات

263

259

1.5

شاخص کل

156083

164829

5.6