به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بانک آینده با گذشت پاسی از شب با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه نشان داد همچنان روند سودآوری خود را حفظ کرده است بدین ترتیب، این سهم بانکی در ۶ ماهه سال ٩٧ به سود ٧٣ ریالی به ازای هر سهم دست یافته که این سود ٣٢ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد