محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ورود موقت شیر خشک برای صادرات را مجاز اعلام کرد...

بورس۲۴ : محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ورود موقت شیر خشک برای صادرات را مجاز اعلام کرد.

در نامه وزیر آمده است؛ به استناد قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، به استحضار می‌ رساند ورود موقت شیر خشک (برای صادرات) مطابق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مجاز است. 

خواهشمند است، دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آید.

منبع: فارس