بورس ٢۴: این روزها بازار سرمایه شاهد ترافیک سنگین در گمانه زنی ها و عزل و نصب ها برای مدیران شرکت های فعال در بازار است، از رئیس نهاد ناظر بازار سرمایه تا هلدینگ ها و شرکت ها شاهد عزل و نصب هستند. همین چند روز پیش بود که شایعات متعددی پیرامون احتمال تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد که البته وی برای ٣٠ ماه در سمت خود ابقا شد و قدری عقب تر ، مدیر عامل شرکت بورس، مدیر عامل «پارسان» و در گروه سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری ملی و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شاهد تغییراتی بودند ، اما این بار شنیده ها از خبر تغییرات مدیریتی در بزرگترین نهاد حقوقی بازار سرمایه (صبا تامین) حکایت دارد، که...

بورس۲۴ : این روزها بازار سرمایه شاهد ترافیک سنگین در گمانه زنی ها و عزل و نصب ها برای مدیران شرکت های فعال در بازار است، از رئیس نهاد ناظر بازار سرمایه تا هلدینگ ها و شرکت ها شاهد عزل و نصب هستند.

همین چند روز پیش بود که شایعات متعددی پیرامون احتمال تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد که البته وی برای 30 ماه در سمت خود ابقا شد و قدری عقب تر، مدیر عامل شرکت بورس، مدیر عامل «پارسان» و در گروه سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری ملی و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شاهد تغییراتی بودند ، اما این بار شنیده ها از خبر تغییرات مدیریتی در بزرگترین نهاد حقوقی بازار سرمایه(صبا تامین) حکایت دارد.

بر اساس شنیده ها سعید خدامرادی مدیر عامل صبا تامین استعفای خود را آماده کرده است و گمانه زنی های متفاوتی برای جانشین وی وجود دارد و تا این لحظه استعفای وی مورد موافقت قرار نگرفته است.

در این حال گفته می شود ،محمد رضوانی فر مدیر عامل شستا طی حکمی سلمان خادم المله را به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت صبا تامین، منصوب کرده است.

معاون امور شرکت ها در هلدینگ غدیر، معاونت برنامه ریزی و توسعه شستا،نایب رئیس هیأت مدیره آذرآب، عضو هیات مدیره کارگزاری بانک کشاورزی و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و مدیریت هلدینگ صبا تأمین از جمله مسئولیت های گذشته سعید خدامرادی بوده است.

گفتنی است ، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بازوی اجرایی مجموعه تامین اجتماعی و شستا در بازار سهام است و غیر از این مسئولیت ، دارای پرتفولیوی مالکیتی بزرگی هم به شمار می رود.