به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ٩٧/٠٩/٣٠ را با اصلاحیه ای مثبت منتشر کرد.