علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران در مراسم صبحانه کاری بازار سرمایه گفت: بورس تهران در پذیرش شرکت های جدید، اقدامات جدیدی در دست کار دارد. مقررات جدیدی را مدنظر قرار داده ایم. معافیت های مالیاتی از نظر شرکت بورس کافی نیست و افزایش این معافیت ها در جذب و انگیزه حضور شرکت ها تاثیر به سزایی دارد.

بورس۲۴ : سی و دومین مراسم صبحانه کاری بازار سرمایه امروز برگزار شد. در این مراسم علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران دقایقی سخنرانی کرد. او گفت: سهامداران حقیقی در بورس تهران سال ۹۷ حدود ۵۱ درصد از معاملات را برعهده داشته اند و سهمی مهمی در بازار دارند. بررسی وضعیت صندوق های سرمایه گذاری و حضور سهامداران حقیقی در این صندوق ها نشان دهنده آن است که عمده تلاش ما باید به فرهنگ سازی بازار سرمایه مربوط باشد.

وی ادامه داد: در بورس تهران ۳۲۳ شرکت فعال هستند که از این تعداد ۱۸۶ شرکت در بازار اول و ۱۳۷ شرکت در بازار دوم فعالیت می کنند. متوسط نسبت قیمت به واحد ۱۲ ماه گذشته بازار سهام ۶.۹ است. از بین ۳۲۳ شرکت فعال حدود ۳۰ شرکت جزو برترین های بازار سرمایه هستند.

این مقام مسئول گفت: بورس تهران در پذیرش شرکت های جدید، اقدامات جدیدی در دست کار دارد. مقررات جدیدی را مدنظر قرار داده ایم. معافیت های مالیاتی از نظر شرکت بورس کافی نیست و افزایش این معافیت ها در جذب و انگیزه حضور شرکت ها تاثیر به سزایی دارد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران گفت: بازار سرمایه با دو دسته چالش بیرونی و درونی روبرو است: بخش چالش های بیرونی شامل ساختار اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی، اقتصاد بانک محور، فرهنگ عمومی سرمایه گذاری، روابط بین المللی و سرمایه گذاری خارجی است. در بخش چالش های درونی نیز بازار سرمایه با مسائلی همچون دسترسی به بازار، اندازه بازار، نقدشوندگی، شفافیت اطلاعاتی، زیرساخت های معاملاتی، دانش مالی فعالان بازار و واگذاری مدیریت شرکت های خصوصی شده روبرو است.

صحرایی گفت: نقدشوندگی از چالش های مهم بازار سرمایه است که نیازمند آن است که مقررات آن تغییر کند و سامانه معاملاتی ما هم توان کافی برای انجام عملیات بازرگردانی ندارد که باید بهبود و توسعه یابد. توسعه دانش مالی فعالان بازار نیز بسیار ضروری است که باید از سطح مدارس شروع شود.