جهش ١٢۴ درصدی فروش چادرملو/ آیا باید منتظر تعدیل خوب این شرکت باشیم؟