به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت چادرملو در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٧، نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد مواجه شد. کسب درآمد ۴٧۶٢ میلیارد تومانی حاصل عملکرد ٩ ماهه این شرکت بود.