به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ٣٣ درصدی شرکت آسان پرداخت پرشین از محل سود انباشته را صادر کرد.