عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه منابع کشور گوشت قربانی نیست که مطابق میل خودمان توزیعش کنیم، گفت: سازمان برنامه و بودجه نباید تبدیل به ارگان "لابی‌بودجه" شود و لازم است برنامه ریزی ها معطوف بر ضرورتهای کشور باشد.

بورس۲۴ : عبدالله رضیان، نماینده مردم قائمشهر پیرامون رویکرد مجلس در قبال لایحه بودجه۹۸ گفت: ابتدا باید مدنظر داشته باشیم که سال آینده بدلیل اعمال "تحریم‌ها" شرایط خاص و پیچیده‌ای داریم و لذا چارچوب هزینه ها در بودجه می باید بصورت حداقلی و بر مبنای واقعیتهای کشور بسته شود.

رضیان ادامه داد: به همین دلیل نقدهای جدی به لایحه پیشنهادی دولت وارد است و توقع بود در توزیع بودجه به بخش‌هایی که مرتبط با اشتغال است توجه بیشتری شود و در قبال حذف و کاهش ردیف‌های غیرضروری شجاعت بیشتری به خرج داده شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه منابع کشور گوشت قربانی نیست که مطابق میل خودمان توزیعش کنیم، گفت: سازمان برنامه و بودجه نباید تبدیل به ارگان "لابی‌بودجه" شود و لازم است برنامه ریزی ها معطوف بر ضرورتهای کشور باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس با توجه به اقتضائات کشور تغییراتی را در لایحه پیشنهای دولت اعمال و بودجه۹۸ با توجه بیشتر به حوزه اشتغال تصویب خواهد شد.

منبع: ناطقان