به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ۴٧۶٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در آذر ماه مبلغ فروش به ٧٣١ میلیارد تومان رسید. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٩ ماهه سال ٩٧ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢۴ درصد رشد داشته است.