درآمدهای شرکت طی این دوره به فروش پین و اعتبار، کارمزد تراکنش شاپرکی، پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی اختصاص داشته که به ترتیب در این سه بخش اصلی رشد ٢٢%، ٢۵% و ٣۶ درصدی...

بورس۲۴ : شرکت آسان پرداخت پرشین با پشتیبانی از صدها هزار دستگاه کارتخوان و شبکه گسترده نمایندگی در کشور، در حال حاضر یکی از پیشگامان ارائه خدمات پایانه های فروشگاهی در ایران است. آپ به طور متوسط در نیمه نخست سال جاری در میان 12 شرکت PSP فعال در شبکه پرداخت کشور توانسته جایگاه دوم را به خود اختصاص دهد. لازم به ذکر است بررسی مجموع تراکنش های آپ از کل درگاه ها در نیمه نخست سال جاری نیز بیانگر افزایش 33 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.

همچنین بر اساس صورت های مالی، طی دوره شش ماهه ابتدایی 97 شرکت 1602 میلیاردریال سود خالص شناسایی کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 21 درصدی (ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی) همراه بوده است. فروش خالص شرکت نیز در 6 ماهه نخست 97 برابر با 22512 میلیارد ریال می باشد که رشد 24 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد. درآمدهای آپ طی این دوره به فروش پین و اعتبار، کارمزد تراکنش شاپرکی، پشتیبانی دستگاه های پوز بانکی و ... اختصاص داشته که به ترتیب در این سه بخش اصلی رشد 22%، 25% و 36 درصدی نسبت به 6 ماهه سال مالی قبل را کسب کرده است.

درآمدهای محقق شده دوره منتهی به 97.06.31 در نمودار زیر مشاهده می گردد. همچنین بنابر برآوردهای شرکت بخش اصلی درآمد و هزینه ها در نیمه دوم سال جاری نیز به فروش پین و اعتبار و پس از آن کارمزد تراکنش های شاپرکی اختصاص خواهد داشت.

از ابتدای سال 96 شرکت زیرساخت های لازم جهت ارائه خدمات نوین کارت به کارت، فروش بیمه قطار و فروش انواع بیمه نامه ها از طریق اپلیکیشن آپ را در دستور کار خود قرار داده و پس از سپری شدن فاز آزمایشی در سال مالی قبل بهره برداری از آن ها در کنار سرویس های جدید نظیر صندوق های سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی جاری آغاز شده است. در نیمه دوم سال 97 بهره برداری از فروش آنلاین بلیط هواپیما در اپلیکیشن آپ در دستور کار شرکت قرار دارد.

مانده وجوه نقد در پایان دوره مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 97.06.31 نسبت به ابتدای دوره مالی با افزایش 105 درصدی همراه بوده که این افزایش در وجوه نقد شرکت عمدتا ناشی از افزایش فعالیت های عملیاتی می باشد. شرکت برای سال مالی 97 سود خالص 1564 ریالی به ازای هر سهم را برآورد کرده است که در نیمه نخست سال EPS آپ به رقم  801 ریال رسید و بر همین اساس 51 درصد بودجه طی این مدت محقق گردید.

لازم به ذکر است تحقق کامل نصب و راه اندازی 100 هزار پایانه فروشگاهی، تصویب افزایش سرمایه 50 درصدی و همچنین بهره برداری کامل از سرویس های جدید بر روی اپلیکیشن آپ از برنامه های بااهمیت شرکت برای سال جاری ست که تحقق این موضوع می تواند به افزایش درآمدهای آپ در نیمه دوم سال جاری کمک کند.