بورس ٢۴ : نماد غشان آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت متوقف شد و از دریافت مجوز افزایش بیش از ١٢ درصدی برخی از محصولاتش خبر داد. این در حالی است که آمارها نشان می دهد در آبان ماه نیز نرخ فروش بخش عمده ای از محصولات این شرکت افزایش چشمگیری را تجربه کرده بود. شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان که اخیرا موفق به دریافت مجوز افزایش نرخ بیش از ١٠ درصدی از انجمن صنایع فرآوده های لبنی ایران شد ، در ماه های گذشته نیز با افزایش قیمت قابل توجهی بر روی بخش عمده ای از محصولاتش همراه بود.