به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان اعلام داشت با توجه به قیمت افزایش شیرخام و سایر هزینه های تولیدی و بر اساس مصوبه ۶٠/٢٣۶١٠٩ مورخ ١٣٩٧/٠٩/١٣ کارگروه تنظیم بازار و ابلاغیه شماره ٩٧/١١٢۵٠ مورخ ١٨/٠٩/١٣٩٧ انجمن صنایع لبنی ایران میانگین قیمت محصولات تولیدی این شرکت افزایش یافته است.لازم به توضیح است تغییر قیمت محصولات پودری تابع عرضه و تقاضا می باشد.