سعید خدامرادی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین یکی از حقوقی های بزرگ بازار سرمایه درباره چشم انداز پیش روی بازار سرمایه به بورس ٢۴ گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته و تحلیل ها ، محدوده ١۶۵ هزار واحد محدوده حمایتی شاخص است و انتظار کاهش شاخص بیش از این محدوده وجود ندارد ، از طرفی الان هم متغیرهای تقویتی که حدس می زدیم، کم کم در حال فعال شدن هستند از جمله اخبار مثبت داخلی و خارجی مانند تعیین تکلیف شدن قیمت گذاری ها،قیمت گذاری انرژی و موضوعات مرتبط با بانک ها و ... .همچنین گزارش های ماهانه هم نشان دهنده عملکرد مثبت شرکت هاست...

بورس۲۴ : بازار سرمایه در حدود دو ماه است که در روند نزولی قرار گرفته است و بسیاری امید خود را به این بازار از دست داده اند و از طرفی با کاهش قیمت ارز در بازار ترجیح دادند تا در بازارهای با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و اسناد خزانه فعال شوند.بنابراین، بازار سهام پس از یک صعود شگفتی ساز به نوعی در فاز اصلاح یا سقوط قرار گرفته است.

این روزها بازار روند خاصی را طی نمی کند، بعضی روزها شاهد خریدهای هیجانی از سوی برخی سهامداران هستیم و فردای همان روز شاهد عرضه های افراطی!! بازار عملا شبیه به یک میدان عرضه است تا بازار داد و ستد سهم!

در نیمه نخست سال جاری اخبار خوب یکی پس از دیگری روانه بازار شد و علتی شد تا بازار با هیجان زائد الوصفی صعود کند اما در نیمه دوم سال شاهد اخبار منفی هستیم و باز هم این اخبار منجر به کاهش غیر منطقی و هیجان زده سهام شده است، اما پس از گذشت دو ماه می توان انتظار داشت تا بازار به یک روند تعادلی برسد و سره از ناسره تشخیص داده شود و سهم های بنیادی و آینده دار هم مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرند.

شاخص زیر 165 هزار واحدی را نمی بینیم

سعید خدامرادی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین یکی از حقوقی های بزرگ بازار سرمایه درباره چشم انداز پیش روی بازار سرمایه به بورس۲۴ گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته و تحلیل ها ، محدوده 165 هزار واحد محدوده حمایتی شاخص است و انتظار کاهش شاخص بیش از این محدوده وجود ندارد ، از طرفی الان هم متغیرهای تقویتی که حدس می زدیم، کم کم در حال فعال شدن هستند از جمله اخبار مثبت داخلی و خارجی مانند تعیین تکلیف شدن قیمت گذاری ها،قیمت گذاری انرژی و موضوعات مرتبط با بانک ها و ... .همچنین گزارش های ماهانه هم نشان دهنده عملکرد مثبت شرکت هاست.

وی ادامه داد: انتظار نداریم شاخص از 164-165 هزار واحد پایین تر رود و اصلاح در مسیر منفی تقریبا به پایان رسیده است،اخباری که پیرامون بودجه سال آتی مطرح می شود ، اثرات مثبتی بر بازار خواهد داشت.بنابراین با توجه به این که متغیرهای مد نظر بازار در حال تکمیل و تعیین تکلیف است می توان انتظار داشت که شاهد نتایج مثبتی باشیم که به عنوان موتور محرک در بازار عمل کند و حتی با فرض ثبات تمام رخداد های منفی اخیر ، شخصا انتظار ندارم شاخص از محدوده 165 هزار واحد افت بیشتری را داشته باشد.

خدامرادی درباره پی ای بازار و نحوه سرمایه گذاری سهامداران هم گفت: خیلی از سهم ها در بازار با افت های قابل توجهی روبرو بودند و طبعا قیمت های مناسبی برای ورود و سرمایه گذاری دارند.پی بر ای بازار در شرایط فعلی برای سرمایه گذاری مناسب است ، طبیعتا با نهایی شدن برخی موارد مورد بحث از جمله بودجه و قیمت گذاری ها و ارائه شدن گزارش های نه ماهه می توان انتظار داشت بازار به تعادل بیشتر و ورود بیشتر نقدینگی برسد ، همچنین کاهش هیجانات و روند منطقی در بازار را شاهد باشیم.

صدر تامین در راه بورس است

مدیر عامل صبا تامین در پایان درباره عرضه اولیه هلدینگ صدر تامین هم به بورس۲۴ گفت: صدرتامین مطالباتی از صندوق فولاد داشت که با کمک وزارت رفاه این مشکلات برطرف شد و تقریبا تمام ملاحظات سد راه عرضه برداشته شده است و انتظار داریم با طی مراحل اداری هلدینگ صدر تامین تا بهمن ماه وارد بازار سرمایه شود.