به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت چادرملو در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٧، نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد مواجه شد. کسب درآمد ۴٠٣٢ میلیارد تومانی حاصل عملکرد ٨ ماهه این شرکت بود.