به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان اعلام داشت علت تحقق سود ۵۴٣ ریالی در سال مالی منتهی به ١٣٩٧/٠۶/٣١ و افزایش آن نسبت به اخرین پیش بینی عمدتاً ناشی از افزایش سود تقسیمی شرکتهای پتروشیمی پردیس و سرمایه گذاری هامون سپاهان نسبت به آخرین پیش بینی انجام شده می باشد.