محمود سیدی معاون مالی اقتصادی شرکت صنعتی معدنی چادرملو در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ گفت: شرکت چادرملو در دوره ٧ ماهه سال جاری بیش از ٣۴،٣۵٨ میلیارد ریال محصول فروخته که این مبلغ در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی یافته است. عمده ترین دلیل جهش فروش ریالی شرکت در سال جاری این است که...