فقط به فقط، به خاطر یک چیز نمی خواستم، قیمت نفت صعودی شود بشود، ناگهان بشکه ای ١٠٠ دلار ترامپ امروز طی سخنانی گفت: به برخى از خریداران نفت ایران فرصت دادم، فقط به این خاطر که نمی خواهم نفت صعود را پى بگیرد و راهى ١٠٠ دلار در هر بشکه شود!

بورس۲۴ : ترامپ امروز طی سخنانی گفت: به برخى از خریداران نفت ایران فرصت دادم، فقط به این خاطر که نمی خواهم نفت صعود را پى بگیرد و راهى ١٠٠دلار در هر بشکه شود! اما از دستکارى قیمت ها توسط اوپک ناخرسندم!

منبع: تسنیم