به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت چادرملو در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٧، نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد مواجه شد. کسب درآمد ٣۴٣۶ میلیارد تومانی حاصل عملکرد ٧ ماهه این شرکت بود.