با دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، فهرست اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دسترسی عموم منتشر شد...

بورس۲۴ : با دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی فهرست اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای دسترسی عموم منتشر شد. 

از طریق لینک های زیر می توانید فهرست اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را ببینید. 

اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) 

اعضای هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین و شرکتهای تحت پوشش

اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)

اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) و شرکتهای تحت پوشش

اعضای هیات مدیره شرکت رایتل (سهامی خاص) و شرکتهای تحت پوشش

اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) و شرکتهای تحت پوشش

اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) و شرکتهای تحت پوشش

اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی خاص) و شرکتهای تحت پوشش

اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) و شرکتهای تحت پوشش

اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری

-اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری

-اعضای هیات مدیره هلدینگ ها

-اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه هلدینگ آتیه صبا

-اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد و شرکتهای تابعه

-اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه هلدینگ تراز پی ریز (سهامی خاص)

-اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - انرژی (سهامی عام)

-اعضای هیات مدیره شرکت های تحت پوشش گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی-مالی

-اعضای هیات مدیره هلدینگ بانک بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری

منبع: فردا نیوز