در حاشیه برگزاری کیش اینوکس پنجم بود که شرکت تامین سرمایه امین به عنوان یکی از بزرگترین و فعال ترین تامین سرمایه ها با مشارکت هلدینگ صبا تامین با هلدینگ دارویی تامین «تیپیکو» تفاهم نامه سه جانبه همکاری امضا کردند.اما جزئیات این تفاهم نامه چه بود؟؟ سعید خدا مرادی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در خصوص تفاهم نامه سه جانبه این شرکت با تامین سرمایه امین و تیپیکو به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: از آنجا که صبا تامین به نوعی بازوی اجرایی شستا است قرار بر این شده تا در بعضی از حوزه های بازار سرمایه مانند تحلیل ها و کمک های فنی بازار مالی به «تیپیکو» کمک کند.

بورس۲۴ : در حاشیه برگزاری کیش اینوکس پنجم بود که شرکت تامین سرمایه امین به عنوان یکی از بزرگترین و فعال ترین تامین سرمایه ها با مشارکت هلدینگ صبا تامین با هلدینگ دارویی تامین «تیپیکو» تفاهم نامه سه جانبه همکاری امضا کردند.اما جزئیات این تفاهم نامه چه بود؟؟

سعید خدا مرادی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در خصوص تفاهم نامه سه جانبه این شرکت با تامین سرمایه امین و تیپیکو به خبرنگار بورس۲۴ گفت: از آنجا که صبا تامین به نوعی بازوی اجرایی شستا است قرار بر این شده تا در بعضی از حوزه های بازار سرمایه مانند تحلیل ها و کمک های فنی بازار مالی به «تیپیکو» کمک کند.

وی گفت: البته اصل کار اجرایی و پلتفرم در تامین سرمایه امین است و نهایتا تصمیم بر این شد تا در این ارتباط، تفاهم نامه ای سه جانبه در دستور کار قرار داده و به امضاء برسانیم.

به گفته وی ، شرکت تامین سرمایه امین بیشتر در مباحث اجرایی و صبا تامین به دلیل نزدیکی به شستا، حوزه های تحلیل بنیادی اطلاعات و آمار و تیپیکو هم به عنوان متولی اصلی فعالیت دارد تا بتوانیم ارزش بازار مجموعه تیپیکو را بالا ببریم و در نهایت قابل ذکر است که تفاهمنامه سه جانبه این موضوعات را پوشش خواهد داد.
خدامرادی گفت: سرمایه اولیه این صندوق بازار گردانی 1 میلیارد تومان است و البته صندوقی مشابه این در اعتلای البرز بوده است اما این صندوق تعداد سهام بیشتری دارد و در فاز اول بازار گردانی به سرعت ، بیش از 50 میلیارد تومانی خواهد شد.
مدیر دارایی و سرمایه گذاری تامین سرمایه امین در ادامه افزود: واحد مدیریت و دارایی سرمایه گذاری امین در حال حاضر چهار صندوق را در اختیار دارد و بزرگترین صندوق مجموعه، صندوق سرمایه گذاری امین انصار است.

سید علی تقوی به بورس۲۴ گفت: صندوق امین انصار با مشارکت بانک انصار با مجموع دارایی های تحت مدیریت بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در حال فعالیت است و صندوق امین یکم صندوق 500 میلیارد تومانی ماست و به دنبال افزایش سقف تا هزار میلیارد تومان است و جزو صندوق های با درآمد ثابت است و نرخ بازده 22 درصد سالانه را محقق کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: صندوق امین ملت نیز از صندوق های در حال فعالیت و تحت مدیریت تامین سرمایه امین است که در واقع حدود 250 میلیارد تومان مجموع دارایی های تحت مدیریت آن به شمار می رود، این صندوق با درآمد ثابت خارج از بورس است و یک صندوق هم با مشارکت بانک سامان به فعالیت در بازار سرمایه ادامه می دهد به نام امین سامان که آن هم صندوق با درآمد ثابت خارج از بورس با دارایی های در اختیار 100 میلیارد تومان است.

وی گفت: همچنین صندوق بازار گردانی اختصاصی صنعت دارو، قرار است سهام صنعت دارو را بازار گردانی کند.فهرست سهامی که قرار است در این تفاهمنامه مورد توافق قرار گیرد عبارتند از: تولید مواد اولیه دارو پخش، هلدینگ داروپخش، شیمی دارویی داروپخش، کارخانجات داروپخش، داروسازی زهراوی، داروسازی کاسپین تامین، داروسازی فارابی، اکسیر، شیرین دارو، داروسازی ابوریحان،لابراتوراهای دارویی رازک، زاگرس فارمد، داروسازی شهید قاضی و پارس دارو و چند شرکت در شرف پذیرش دیگر،در این صندوق «ان ای وی - NAV» به صورت تجمیعی محاسبه می شود و امیدواریم نقش پررنگی در بازار گردانی سهام صنعت دارو ایفا کند.