به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اعلام داشت بر اساس قرارداد منعقده فی مابین شرکت تابان آتی پرداز با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد و پیش بینی های انجام شده ، اجرای پروژه مذکور که از تاریخ١٣٩٧/٠٨/٠١ آغاز می گردد با توجه به هزینه های تجهیز زیر ساخت های فنی و همچنین تبلیغات محیطی در سال مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ سود آور نخواهد بود و تاثیر با اهمیتی نیز بر سود عملکرد این شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ فوق نخواهد داشت.