شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از دستگاه های کارتخوان خود در جایگاه های سوخت رونمایی کرد که این تغییرات می تواند در بودجه سال های آتی شرکت اثر مثبتی داشته باشد و سهم بازار این شرکت از تراکنش ها را افزایش دهد چرا که جایگاه های سوخت از بنگاه های تجاری پر تراکنش به حساب می آیند...