باید خاطر نشان کرد که با توجه به ثبت سفارشات دستگاه های پوز با ارز ۴٢٠٠ تومانی، رشد محسوسی در ....

بورس۲۴ : به پرداخت در عملکرد 6 ماهه نخست توانسته است مجموعا 766 میلیارد تومان فروش را به ثبت برساند که نسبت به دوره 12 ماهه سال قبل حدود 60 درصد پوشش درآمد را نشان می دهد. این در حالی ست که سبد فروش محصولات همچنان بر خدمات شارژ وابستگی زیادی دارد و کارمزد تراکنش ها در رتبه دوم خدمات پردرآمد تلقی می شود. باید خاطر نشان کرد که اپلیکشن سکه با عاملیت به پرداخت مدیریت می شود که بیش از 3 میلیون کاربرد دارد و با ترویج فرهنگ استفاده از اپلیکشن ها پیش بینی رشد تا 7 میلیون کاربر توسط شرکت مطرح شده که منطقی به نظر می رسد و بی شک پیش بینی رشد بیش از 100 درصدی یوزرهای اپلیکشن و همچنان رشد 10 درصدی دستگاه های پوز برای امسال کاملا منطقی و قابل تحقق به نظر می رسند. باید این نکته را اضافه کرد که به دلیل وابستگی این شرکت به عملیات بانک ملت و بزرگی و گستردگی شعب این بانک، فروش دستگاه های پوز می تواند از این عدد 10 درصد هم فراتر رود. باید خاطر نشان کرد که با توجه به ثبت سفارشات دستگاه های پوز با ارز 4200 تومانی، رشد محسوسی در هزینه های تمام شده پبش بینی نمی گردد و حاشیه سود این خدمات احتمالا تثبیت خواهد شد.

در نمودار زیر استقبال سه نماد پرطرفدار و نسبتا تازه وارد گروه انفورماتیک را در یک نمودار مشاهده می کنید. بازدهی به پرداخت به عنوان کانون توجه انفورماتیکی ها در حالی از 50 درصد می گذرد که با رشد روزهای اخیر و افزایش توجه به نماد سپ، این سهم نیز فاصله خود را با پرداخت اندکی کاسته است.