به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک سرمایه مجوز داد تا با رعایت شروطی امکان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود را داشته باشد.