به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ایران تایر در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٧، موفق به کسب ١٢٠ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.