به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران در خصوص حذف تعرفه و آبونمان تلفن ثابت اعلام داشت در راستای حفظ منافع سهامداران و پیشگیری از اثرات نامطلوب مالی ،مالیاتی بر دفاتر قانونی ، این شرکت با بکارگیری تمام ظرفیت های خود در حال پیگیری حقوق حقه خود از مراجع قضایی می باشد .