صادق فرامرزی مدیر عامل کارت اعتباری ایران کیش در خصوص افزایش ارزش سهام این شرکت به بورس ٢۴ گفت: همانطور که مشاهده می کنید در اثر افزایش حجم نقدینگی در بازار سرمایه شاهد رشد ارزش سهام بسیاری از شرکت ها هستیم و طبیعتا قیمت سهام شرکت ما نیز که جز صنایع پیشرو در بازار است متاثر از رشد بازار روند افزایشی را در پیش گرفته است.