قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز چهارشنبه با ۰.۲۵ دلار کاهش ۶۸.۱ دلار معامله شد.

بورس۲۴ : قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۰.۲۵ دلار کاهش ۶۸.۱ دلار معامله شد. سنگ آهن عیار ۶۵درصد نیز با همین میزان کاهش ۹۵.۵ دلار معامله شد.

شمش فولاد در چین با ۷ دلار کاهش ۵۸۵ دلار معامله شد.

شمش روی با ۱۶ دلار افزایش به ۲۳۵۳ دلار رسید.

منبع: معدن 24