سلام بر حسین شهید

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت باما در تیر ماه ١٣٩٧ با رشدی چشمگیر بیش از ٣١ میلیارد تومان فروش محصول داشت. کسب درآمد ۵۴ میلیارد تومانی حاصل عملکرد ۵ ماهه این شرکت می باشد.