بورس ٢۴ : در هفته سوم شهریور ٧٨۴۴ میلیارد تومان سهم در بازارهای بورس و فرابورس معامله شده که فقط ۴٧١۴ میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است...! ارزش ۴٧١۴ میلیارد تومانی معاملات خرد بازار سهام که معادل روزانه ٩۴٣ میلیارد تومان است ، از ورود نقدینگی مردم به بورس حکایت دارد... این شرایط نشان می دهد که بورس مورد هجوم نقدینگی قرار گرفته که مهمترین دلیل این رخداد ارزیابی سرمایه گذاران از حبابی نبودن این بازار نسبت به بازارهایی همچون سکه ، ارز ، مسکن و ... است...

بورس۲۴ : بورس اوراق بهادار تهران در حالی طی هفته سوم شهریور 12 درصد رشد کرد که ارزش معاملات خرد بازارهای بورس و فرابورس با رشد 70 درصدی نسبت به هفته قبل به 4714 میلیارد تومان رسید ، حال آن که ارزش کل معاملات خرد و بلوک با احتساب معاملات ابزارهای نوین مالی شامل اوراق مشارکت و ... ، معادل 7844 میلیارد تومان رقم خورده است.

گزارش بورس۲۴ حاکی از آن است که در هفته معاملاتی سپری شده به طور متوسط روزانه 943 میلیارد تومان سهم در بازار سرمایه معامله شده است.

این شرایط نشان می دهد که بورس مورد هجوم نقدینگی قرار گرفته که مهمترین دلیل این رخداد ارزیابی سرمایه گذاران از حبابی نبودن این بازار نسبت به بازارهایی همچون سکه ، ارز ، مسکن و ... است.

تحلیل گران معتقدند ، بازار سهام می تواند در هفته های آینده به دنبال واقعی شدن نرخ فروش محصولات شرکت ها در مقایسه با تورم بازهم رشد کند ، هر چند این رشد با آهنگ ملایم تری شاید دنبال شود.

ارزش معاملات سال 1397

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

1.108 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

321 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

345 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

154 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

1.958 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

722 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

1.078 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

331 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.502 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

430 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

1.422 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

348 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

2.275 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

608 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

1.810 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

676 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

2.604 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

688 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

2.392 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

709 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

723 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

241 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

2.298 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

1.003 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

4.172 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

2.407 میلیارد تومان

هفته اول تیر

4.675 میلیارد تومان

هفته اول تیر

3.026 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

3.221 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

1.722 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

1.807 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

874 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

2.545 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

1.395 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

2.080 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

1.036 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

4.144 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

2.539 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

6.566 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

4.425 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

4.500 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

2.351 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

3.519 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

2.161 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

5.378 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

3.428 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

4.916 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

2.771 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

7.844 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

4.714 میلیارد تومان