بورس ٢۴ : بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف یکی از تسهیلات خرید مسکن را به بانک مرکزی ارایه کرده اما هنوز نسبت به رد یا قبول این پیشنهاد، اعلام نظر نشده است. بر اساس این پیشنهاد قرار است سقف وام اوراق مسکن از ۶٠ میلیون تومان فعلی در تهران به ٨٠ میلیون تومان افزایش پیدا کند.وام اوراق با نرخ سود ١٧.۵ درصد و دوره بازپرداخت ١٢ ساله به متقاضیان پرداخت می شود و به آپارتمان های تا ٢٠ سال تعلق می گیرد.

بورس۲۴ : بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف یکی از تسهیلات خرید مسکن را به بانک مرکزی ارایه کرده اما هنوز نسبت به رد یا قبول این پیشنهاد، اعلام نظر نشده است.

بر اساس این پیشنهاد قرار است سقف وام اوراق مسکن از 60 میلیون تومان فعلی در تهران به 80 میلیون تومان افزایش پیدا کند.وام اوراق با نرخ سود 17.5 درصد و دوره بازپرداخت 12 ساله به متقاضیان پرداخت می شود و به آپارتمان های تا 20 سال تعلق می گیرد.

سقف این وام، در تهران و سایر شهرها 20 میلیون تومان از وام یکم کمتر است و بانک مسکن پیشنهاد کرده این دو وام دارای سقف ریالی یکسان شوند.

اما هنوز بانک مرکزی و به تبع، شورای پول و اعتبار این پیشنهاد را بررسی و اعلام نظر نکرده اند.وام اوراق در تهران، مراکز استان و شهرهای کوچک به ترتیب با سقف های 60 میلیون، 50 میلیون و 40 میلیون تومان پرداخت می شود.

سقف وام یکم نیز 80 میلیون، 60 میلیون و 40 میلیون تومان است.

بررسی بورس۲۴ نشان می دهد : بانک مسکن سال گذشته برای مدت چند ماه، در کنار وام 60 میلیونی اوراق، 20 میلیون تومان نیز به شکل بی نیاز از خرید اوراق، به متقاضیان پرداخت می کرد اما بلافاصله بخاطر کمبود منابع، این مدل ترکیبی متوقف شد.

اگر سقف وام اوراق به 80 میلیون تومان افزایش یابد، مشکل اول متقاضیان مسکن که ضعف قدرت خرید است تا حدودی برطرف می شود اما مشکل دومی ناشی از ناتوانی از پرداخت قسط، ظاهر می شود.

پیش تر قرار بود سقف وام یکم نیز از 80 میلیون تومان به 100 میلیون افزایش یابد اما این پیشنهاد فعلا مسکوت مانده است.سرریز شدن جمعیت ثبت نام کننده در صندوق پس انداز مسکن یکم، علت صرف نظر بانک از پیگیری پیشنهاد افزایش سقف وام یکم است!