به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس از افزایش نرخ کنسانتره زغالسنگ خبر داد و اعلام داشت کل درآمدهای عملیاتی این شرکت حاصل از فروش محصول کنسانتره زغالسنگ می‌باشد از این رو صد در صد درآمد عملیاتی این شرکت از محل فروش محصول می‌باشد و همچنین نرخ‌های فروش بر اساس نرخ محاسباتی می‌باشد که در آن جرائم و پاداش پارامترهای زغال لحاظ گردیده است. شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس همچنین اعلام داشت نرخ زغالسنگ خام افزایش یافته است.