پول بخش خصوصی به زیر لحاف و تشک می رود! سکه، طلا و ملک هم مقصد دیگری است یک عده هم با پول‌ ها از کشور خارج می‌ شوند! من به تک نرخی شدن ارز اعتقاد دارم، اما... فکرش را هم از مغزمان بیرون کنیم! محمد رضا نعمت‌ زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در سخنانی با اشاره به سیاست تک نرخی شدن ارز که از فروردین امسال از سوی دولت اعلام شده است، اظهار داشت: «من به تک نرخی شدن ارز اعتقاد دارم، اما در شرایط فعلی با این تهدید‌هایی که مرتب متوجه کشور است، بهتر است، تا چند سالی تک نرخی شدن ارز را از مغزمان بیرون کنیم...

بورس۲۴ : محمد‌ رضا نعمت‌ زادهوزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، در سخنانیبا اشاره به سیاست تک نرخی شدن ارز که از فروردین امسال از سوی دولت اعلام شده است، اظهار داشت: «من به تک نرخی شدن ارز اعتقاد دارم، اما در شرایط فعلی با این تهدید‌هایی که مرتب متوجه کشور است بهتر است، تا چند سالی تک نرخی شدن ارز را از مغزمان بیرون کنیم.

وی ادامه داد: چون در شرایط عادی اگر عرضه و تقاضا بالانس شود، خود به خود تک نرخی شدن ارز حاصل خواهد شد. اما در شرایط فعلی بویژه با تحریم‌ ها این امر ممکن نیست». 

وی درباره نحوه همکاری دولت و بخش خصوصی در دوره تحریم و فشار‌های اقتصادی می‌ گوید: «در دوره جنگ، ما از تجار و صنعت گران بخش خصوصی مثل مرحوم عالی نسب برای سهمیه‌ بندی کالا‌ها استفاده کردیم.

او گفت: به خاطر همین آن سهمیه‌ بندی ۸ سال جواب داد. ولی با این سر و صدایی که ما اخیرا راه انداختیم، سبب دوری بخش خصوصی می‌ شود. سرمایه بخش خصوصی یا می‌ رود زیر لحاف و تشک و یا می‌ رود به سمت سکه و طلا و ملک و یک عده هم با پول‌ ها از کشور خارج می‌ شوند».‌

منبع: فرارو برگرفته از ماهنامه کارخانه‌ دار