سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: آخه چرا؟ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ١٧ درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد...

بورس۲۴ : سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش 17 درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد. چرا مردم باید تاوان حقوق و دستمزد 11 هزار پرسنل مازاد خودروسازی سایپا را پرداخت کنند؟

وی ادامه داد: البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به تبع آن افزایش قیمت را قبول داریم، اما عدد آن باید بررسی شود.

منبع: تسنیم