به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی بهشهر اعلام داشت در آخرین پیش بینی سود شرکت که همراه با گزارش حسابرسی در تاریخ ٢٢ مرداد ماه ١٣٩٧ در سامانه کدال منتشر شده است مفروضاتی مبنای محاسبه سود پیش بینی شده بود است. که در ذیل به بررسی مفروضات مذکور و تغییرات آن با واقعیت های موجود می پردازیم . ١- در بودجه مذکور ١٧ درصد افزایش نرخ محصولات از ابتدای شهریور ماه پیش بینی شده است. که خوشبختانه این امر محقق گردید و از ١٩ شهریور ماه اجرایی گردید. ٢- نرخ ارز برای واردات روغن خام در بودجه مذکور ٣٩۵٠٠ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است در حالیکه در حال حاضر نرخ ارز واردات روغن ۴٢٠٠٠ ریال می باشد. ٣- نرخ ارز واردات مواد شیمیایی و بسته بندی ۴٣۵٠٠ ریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است در حالیکه در حال حاضر بجز ورق حلب ، سایر مواد شیمیایی و بسته بندی با نرخ ارز بازار ثانویه (حدود ٨٠ هزار ریال به ازای هر دلار) خریداری می گردد. ۴- از مرداد ماه صادرات روغن خوراکی ممنوع اعلام شده است و شرکت از این بابت درآمدی نخواهد داشت. ۵- با توجه به مشکلات بوجود آمده در واردات مواد اولیه ، میزان موجودیهای مواد در تابستان به شدت کاهش یافته است که این امر منجر به کاهش هزینه های مالی و افزایش درآمد های مالی گردیده است. هر چند با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت ، تخصیص ارز برای واردات در شهریور ماه صورت پذیرفته است و به زودی میزان موجودیها به میزان مورد نیاز افزایش خواهد یافت و هزینه ها و درآمدهای مالی بر اساس بودجه خواهد بود. ۶- سایر هزینه های سربار بالاتر از بودجه پیش بینی شده رشد نموده اند. ٧- در خصوص برگشت مالیات ارزش افزوده (موضوع مکاتبات قبلی ) تا این تاریخ پیشرفت خاصی وجود نداشته است. با توجه به موارد فوق ، شرکت تغییر با اهمیتی در بودجه پیش بینی شده سال جاری خود نخواهد داشت و امید است که پیش بینی های قبلی محقق گردد.