به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد هرمزگان جنوب اعلام داشت با توجه به ابلاغیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی وزارت صنعت معدن و تجارت به شماره۶٠/١۶٣٢٣٢ مورخ ١٣٩٧/٠۶/٢٠در خصوص تعیین قیمت های پایه و همچنین سقف رقابت در معاملات موارد ابلاغ شده به شرح ذیل افشاء می گردد:١- منبعدقیمت های پایه محصولات فولادی در بورس کالامعادل متوسط نرخ کشف شده کالاها در ۴ عرضه آخر بورس کالا می باشد.٢-سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای محصولات فولادی باز می باشد. در نتیجه تصمیمات ذکر شده،احتمال افزایش نرخ فروش محصولات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه به تناسب افزایش نرخ فروش وجود دارد و آثار مالی ناشی از تغییرات نرخ فروش شرکت و مبالغ ریالی آن در طی دوره مالی سال ١٣٩٧ در صورتهای مالی شرکت منعکس و به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.