به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند مرودشت اعلام داشت به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشی از ٢ علت عرضه و تقاضا در بازار و تحلیل و تصمیم سرمایه گذاران محترم و مصوبه شماره ١۴۵۴٢٨/۶٠ مورخ ٣/۶/١٣٩٧ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش ٣.۴% قیمت شکر از مبلغ ٢٩.٠٠٠ ریال به مبلغ ٣٠.٠٠٠ ریال (و حذف مبلغ یارانه دولتی) بوده است .