ابهری گفت: ۷۳ درصد از ارز تزریق شده به بازار ارز ثانویه سهم پتروشیمی‌ها است.

بورس۲۴ : احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: کل ارزی که از تاریخ 97/5/16 تا 97/6/19 در بازار ارز ثانویه تزریق شده، معادل یک میلیارد و 467 میلیون و 932 هزار یورو بوده است که از این مقدار یک میلیارد و 76 میلیون و 859 یورو یعنی 73 درصد، سهم پتروشیمی هاست.

منبع: باشگاه خبرنگاران