چهار تولید کننده و سهامدار فولادی : رانتی که ناشی از قیمت گذاری دستوری ایجاد شده بود هم به تولید و هم به سهامدار ضربه وارد کرده است. این نحوه قیمت گذاری به سهامداران و تولید کنندگان ضربه اساسی وارد کرده و در رقابت با دلالان سود اصلی نصیب این اشخاص می شد.به همین دلیل با برداشتن سقف قیمت گذاری این مشکل برطرف شده و سهامداران از سود نهایی منتفع می شوند. در این راستا روشنگری رسانه ها ، پیگیری های وزیر صنعت ، معدن و تجارت و معاون وزیر و سهامداران و سازمان بورس نقش زیادی ایفا کرد که مشکل فولاد سازان حل و فصل شود و با این تصمیم قیمت بازار آزاد فولاد هم کاهش خواهد داشت.لکن بدون تردید پایان قیمت گذاری دستوری ، تولید کننده را به حاشیه سود منطقی که منطبق بر واقعیت های اقتصادی باشد می رساند تاثیرات سود و زیانی این رخداد بزودی اعلام می شود ؛ پس از انجام معاملاتی با سقف باز