بورس ٢۴ : پس از آزاد سازی سقف نوسان قیمت مس و آلومینیوم و فولاد این بار زمزمه های آزاد سازی سقف رقابت قیمت کالاهای پتروشیمی ها به گوش می رسد خبری که می تواند بازار پتروشیمی ها را متحول کند. سید حسین سلیمی عضو شواری عالی بورس در خصوص زمزمه های اخیر در خصوص آزاد سازی سقف رقابت قیمت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا به بورس ٢۴ گفت: جلسه شورا در این خصوص برگزار شد اما تصمیم گیری در خصوص نحوه قیمت گذاری کالاهای پتروشیمی به جهت حساسیت موضوع احتمال ایجاد تلاطمات تورمی و مواردی از این قسم منوط به جلسه روز پنجشنبه و دستور ریاست جمهوری شد. وی گفت: مقررات بورس بر اساس بند ١٨ ایجاب می کند که نحوه قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا باشد و محدودیتی بر نحوه قیمت گذاری اعمال نشود. بنابراین این پیشنهاد که سقف رقابت کالاهای پتروشمی باز شود و نحوه قیمت گذاری اصلاح شود ارائه شده است و باید تا روز پنجشنبه صبر کرد.

بورس۲۴ : پس از آزاد سازی سقف نوسان قیمت مس و آلومینیوم و فولاد این بار زمزمه های آزاد سازی سقف رقابت قیمت کالاهای پتروشیمی ها به گوش می رسد خبری که می تواند بازار پتروشیمی ها را متحول کند.

سید حسین سلیمی عضو شواری عالی بورس در خصوص زمزمه های اخیر در خصوص آزاد سازی سقف رقابت قیمت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا به بورس۲۴ گفت: امروز جلسه شورای بورس در این خصوص برگزار شد ، اما تصمیم گیری در خصوص نحوه قیمت گذاری کالاهای پتروشیمی به جهت حساسیت موضوع احتمال ایجاد تلاطمات تورمی و مواردی از این قسم منوط به جلسه روز پنجشنبه و دستور ریاست جمهوری شد.

وی گفت: مقررات بورس بر اساس بند 18 ایجاب می کند که نحوه قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا باشد و محدودیتی بر نحوه قیمت گذاری اعمال نشود. بنابراین این پیشنهاد که سقف رقابت کالاهای پتروشمی باز شود و نحوه قیمت گذاری اصلاح شود ، ارائه شده است و باید تا روز پنجشنبه صبر کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال موافقت با این پیشنهاد وجود دارد ؟ گفت: با توجه به اتفاقات و دستور العمل های اخیر جوانب امر نشان می دهد که موافقت شود.

سلیمی همچنین به این سوال که آیا ممکن است فروش کالاهای پتروشیمی از بورس کالا خارج شود گفت: خیر بعید است چنین تصمیمی اتخاذ شود.

وی همچنین در خصوص تغییر احتمالی نحوه محاسبات خوارک پتروشیمی ها هم گفت: طبیعتا تغییرات نحوه قیمت گذاری خوراک در اختیار وزارت نفت است و اگر بررسی کنند که سود شرکت های پتروشیمی به صورت غیر منطقی رشد دارد احتمال اصلاح وجود دارد اما این موضوع در اختیار وزیر نفت است.