بورس ٢۴ : کاهش شدید حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان در خیلی از شهرها بخصوص در تهران که تا ٣٠ درصد نسبت به سال گذشته افت کرده است، این تصور را در اذهان عمومی بوجود آورده که متقاضیان خرید از بازار خارج شده اند. هر چند این تصور برای گروه هایی از تقاضا و در مناطقی از تهران می تواند صحت داشته باشد اما جزئیات عرضه برخی پروژه های مسکونی بزرگ مقیاس طی روزهای اخیر حکایت از آن دارد که خریداران بیشتر از آنچه از بازار خارج شده باشد در کمین قیمت های مناسب، در حاشیه باشه نشسته اند.

بورس۲۴ : کاهش شدید حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان در خیلی از شهرها بخصوص در تهران که تا 30 درصد نسبت به سال گذشته افت کرده است، این تصور را در اذهان عمومی بوجود آورده که متقاضیان خرید از بازار خارج شده اند.

هر چند این تصور برای گروه هایی از تقاضا و در مناطقی از تهران می تواند صحت داشته باشد اما جزئیات عرضه برخی پروژه های مسکونی بزرگ مقیاس طی روزهای اخیر حکایت از آن دارد که خریداران بیشتر از آنچه از بازار خارج شده باشد در کمین قیمت های مناسب، در حاشیه باشه نشسته اند.

هفته گذشته یک پروژه مسکونی در غرب تهران با مقیاس 50 واحد مسکونی میان متراژ آن هم در منطقه ای که قیمت مسکن بیشترین جهش را نسبت به سایر مناطق داشته، برای فروش عرضه شد و ظرف 5 روز غالب واحدهای آن از طریق اینترنت فروش رفت.رمز فروش سریع در این پروژه، سطح قیمت پیشنهادی و قیمت گذاری انجام شده برای واحدها بود.

گفته می شود آپارتمان های مجهز به قیمت های بازارپذیر در حال حاضر در کسری از روز به فروش می رود اما فایل هایی که قیمت پیشنهادی آنها دارای حباب گسترده است، اکنون بیش از دو ماه است که در بازار بدون مشتری مانده است.

کارشناسان اقتصادی در تحلیل وضعیت موجود بازار مسکن معتقدند چنانچه فایل های هفته های آتی با قیمت تیر ماه به بازار عرضه شود معاملات مسکن دست کم 10 درصد افزایش پیدا می کند.ماه گذشته حدود 11 هزار واحد مسکونی در تهران فروخته شد.

در ایام رونق معاملات مسکن، ماهانه نزدیک به 20 هزار واحد مسکونی در شهر تهران خرید و فروش می شد.