بورس ٢۴ : ماه گذشته سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۶٠ متر مربع از معاملات خرید مسکن در شهر تهران افزایش پیدا کرد و در مقابل سهم واحدهای ٧٠ تا ٩٠ متر مربع کاهش یافت.این تغییر در سهم متراژها در معاملات مسکن به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مسکن و رو آوردن خریداران به واحدهای کوچک تر نسبت به سال گذشته می تواند باشد...

بورس۲۴ : ماه گذشته سهم واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 60 متر مربع از معاملات خرید مسکن در شهر تهران افزایش پیدا کرد و در مقابل سهم واحدهای 70 تا 90 متر مربع کاهش یافت.این تغییر در سهم متراژها در معاملات مسکن به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مسکن و رو آوردن خریداران به واحدهای کوچک تر نسبت به سال گذشته می تواند باشد.

مشاوران املاک می گویند، خانه اولی ها سراغ آپارتمان های با مساحت حداکثر 55 متر مربع را می گیرند.

سهم واحدهای با مساحت کمتر از 50 مترمربع از معاملات خرید مسکن از 8 درصد در سال گذشته به 13 درصد در تابستان سال جاری افزایش پیدا کرده است. سهم واحدهای با مساحت 70 تا 90 متر مربع نیز از 26 درصد در تابستان پارسال به 22 درصد کاهش یافته است.

بازار خرید و فروش مسکن وارد رکود شده است چون در سه ماه گذشته همواره تعداد خرید و فروش آپارتمان در تهران کاهش پیدا کرد. جهش 60 تا 70 درصدی قیمت مسکن علت افت شدید معاملات است.