برآورد فولاد خراسان فروش ۵٧٨ هزار تن شمش در سال جاری ست و شرکت در نظر دارد تا پایان سال ...

بورس۲۴ : بورس کالا امروز میزبان شمش شرکت فولاد خراسان بود. مطابق با اطلاعیه عرضه نرخ پایه 2079 تومان تعیین شده بود که تقاضای بالای 22 هزار تنی به شکل گیری رقابت و افزایش 15 درصدی قیمت معامله منجر شد. بر همین اساس 5 هزار تن شمش بلوم فخاس با میانگین نرخ 2391 تومان معامله شد. این در حالی ست که معامله قبلی این محصول در 10 مردادماه با متوسط نرخ 2406 تومان صورت پذیرفت.

همچنین بر اساس گزارش عملکرد شرکت نرخ فروش شمش در 5 ماهه نخست سال به طور متوسط 2175 تومان به ازای هر کیلو بوده است و همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد روند قیمتی این محصول در مردادماه اندکی کاهش داشته است. این در حالی ست که شرکت بخشی از شمش را نیز صادر کرده است لیکن متوسط نرخ فروش شمش عدد بزرگ و قابل توجهی نیست. برآورد فخاس فروش 578 هزار تن شمش در سال جاری ست و شرکت در نظر دارد تا پایان سال 300 هزار تن شمش به بازارهای جهانی صادر کند. برهمین اساس در سه ماهه نخست سال از مجموع فروش این محصول 26 درصد به صادرات اختصاص داشته است.

لازم به ذکر است، در 5 ماهه از 401 هزار تن شمش تولیدی 173 هزار تن به فروش رسیده و مابقی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر به عنوان محصول میانی وارد زنجیره تولیدی شرکت شده است، کاهش حجم فروش شمش خصوصا در دو ماهه اخیر نیز مشهود می باشد. فخاس تا پایان 5/31 در مجموع 976 میلیاردتومان درآمد حاصل از فروش محصولات کسب کرده است که 39 درصد از محل فروش شمش می باشد.