جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران امروز دو پست کلیدی در نهاد اجرایی بازار سرمایه را مشخص کرد...

بورس۲۴ : جلسه هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران امروز دو پست کلیدی در نهاد اجرایی بازار سرمایه را مشخص کرد.

در این جلسه محمد ابراهیم پورزرندی نماینده سرمایه گذاری ملی ایران در هیات مدیره بورس تهران به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت بورس انتخاب شد و محمود رضا خواجه نصیری نماینده کارگزاری خبرگان سهام نیز به عنوان نائب رئیس هیات مدیره این شرکت انتخاب شد.

گفتنی است ، بورس تهران از یک ماه پیش تاکنون توسط هیات مدیره ای جدید شامل وحید رجبیان به نمایندگی از مجموعه صبا تامین ، سولماز وزیرزاده نماینده مجموعه بانک آینده ،محمود رضا خواجه نصیری نماینده کارگزاری خبرگان سهام ، علی اکبر امین تفرشی به نمایندگی از مجموعه ارزش آفرینان پاسارگاد ، عباس نعیمی به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه ملی ، محمد ابراهیم پورزرندی نماینده سرمایه گذاری ملی ایران و محمد مهدی بحرالعلوم نماینده کارگزاری بورس بیمه اداره می شود.

آخرین خبرها حکایت از تمایل حسن قالیباف اصل به کناره گیری از پست مدیریت عاملی بورس تهران حکایت دارد اما هیات مدیره تا به این لحظه در خصوص انتخاب مدیرعامل جدید به جمع بندی نهایی نرسیده است.